دانلود از سایت رپید شیر RapidShare به صورت Free :
1) ابتدا لینک مربوطه را انتخاب کرده و آن را کپی می کنید .

آموزش دانلود از سایت رپید شیر RapidShare

۲) به آخر لینک دانلود کلمه html را اضافه کنید « این کار برای اینکه نرم افزار دانلود دوچار اشتباه نشود انجام می گیرد »
۳) با کلیک بر روی لینک Free user به صفحه دانلود لینک میشوید
۴) در صورت داشتن اکانت رپید شیر می توانید از قسمت Premium user بدون محدودیت دانلود استفاده کنید .

آموزش دانلود از سایت رپید شیر RapidShare

۵) در این قسمت منتظر بمانید تا شمارش زمان تعیین شده به پایان برسد

آموزش دانلود از سایت رپید شیر RapidShare

۶) با کلیک بر روی آیکون دانلود می توانید فایل را دریافت کنید ممکن است در این قسمت یک کد امنیتی از شما بخواهد که شما با توجه به عکس آن را وارد کنید .

آموزش دانلود از سایت رپید شیر RapidShare