برنامه‌ کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال سال 88

 برنامه‌ کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال سال 88 

از نکات مهم این قرعه کشی می‌توان به رویارویی استقلال و سپاهان در هفته اول رقابتها اشاره کرد.

به گزارش ایلنا ، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در دربی پایتخت در هفته‌ی نهم رودرروی هم قرار می‌گیرند.
هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر روزهای 15 و 16 مرداد برگزار می‌شود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

هفته‌ی اول:

‌مس کرمان – پرسپولیس

استقلال – سپاهان

پیکان – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – ابومسلم

راه آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – استیل آذین

شاهین بوشهر – ملوان انزلی

صبای قم – تراکتور سازی تبریز

ذوب آهن اصفهان – سایپا

هفته‌ی دوم:

سپاهان – مس کرمان

پرسپولیس – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – پیکان

ابومسلم – پاس

ملوان – راه آهن

استیل آذین – صبای قم

سایپا – شاهین بوشهر

تراکتورسازی – ذوب آهن

مقاومت سپاسی – استقلال تهران

هفته‌ی سوم:‌

مقاومت سپاسی – سپاهان

پاس همدان – پرسپولیس

پیکان – ملوان

صبا – ابومسلم

راه آ‌هن – سایپا

ذوب آهن – استیل آذین

شاهین – تراکتور

استقلال – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مس

هفته‌ی چهارم:

سپاهان – استقلال اهواز

پرسپولیس – صبا

سایپا – پیکان

ابومسلم – ذوب آهن

تراکتور – راه‌آهن

ملوان – استقلال

مس – پاس

فولاد – مقاومت

استیل آذین – شاهین

هفته‌ی پنجم:‌

فولاد خوزستان – سپاهان

ذوب آهن – پرسپولیس

پیکان – تراکتورسازی

شاهین – ابومسلم

استیل آذین – راه آهن

استقلال – سایپا

صبا – مس

مقاومت سپاسی – ملوان

پاس همدان – استقلال اهواز

هفته‌ی ششم:‌

سپاهان – پاس همدان

پرسپولیس – شاهین

استیل آذین – پیکان

ابومسلم – راه آهن

تراکتور- استقلال تهران

مس کرمان – ذوب آهن

سایپا – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – صبا

ملوان – فولاد خوزستان

هفته‌ی هفتم:‌

ملوان – سپاهان

راه آهن – پرسپولیس

پیکان – ابومسلم

استقلال – استیل آذین

شاهین – مس

مقاومت سپاسی – ترا کتور

ذوب آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – سایپا

صبا – پاس

هفته‌ی هشتم:‌

سپاهان – صبا

پرسپولیس – پیکان

ابومسلم – استقلال

مس – راه‌آهن

استیل آذین – مقاومت

استقلال اهواز – شاهین

تراکتور – فولاد

پاس – ذوب آ‌هن

سایپا – ملوان

هفته‌ی نهم:‌

سایپا – سپاهان

استقلال – پرسپولیس

پیکان – مس

مقاومت – ابومسلم

راه آهن – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – استیل آذین

شاهین – پاس

ملوان – تراکتور

ذوب آ‌هن – صبا

هفته‌ی دهم:‌

ذوب آهن – سپاهان

پرسپولیس – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – پیکان

ابومسلم – فولاد خوزستان

پاس همدان – راه آهن

استیل آذین – ملوان

صبا – شاهین

تراکتور – سایپا

استقلال – مس

هفته‌ی یازدهم :‌

سپاهان – تراکتور

فولاد خوزستان – پرسپولیس

پیکان – پاس

ملوان – ابومسلم

راه آهن – صبا

سایپا – استیل آذین

شاهین – ذوب ‌آهن

استقلال – استقلال اهواز

مقاومت سپاسی – مس

هفته‌ی دوازدهم:

شاهین – سپاهان

پرسپولیس – ملوان

صبا – پیکان

ابومسلم – سایپا

ذوب آ‌هن – راه آهن

استیل آذین – تراکتور

پاس همدان – استقلال

مس کرمان – فولاد خوزستان

استقلال اهواز – مقاومت سپاسی

هفته‌ی سیزدهم:‌

سپاهان – استیل آذین

سایپا - پرسپولیس

پیکان – ذوب آهن

تراکتور سازی – ابومسلم

استقلال تهران – صبا

ملوان – مس

مقاومت سپاسی – پاس

فولاد خوزستان – استقلال اهواز

راه آهن – شاهین

هفته‌ی چهاردهم :‌

راه آهن – سپاهان

پرسپولیس – تراکتور

شاهین – پیکان

ابومسلم – استیل آذین

ذوب آهن – استقلال تهران

مس کرمان – سایپا

صبا – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – ملوان

پاس همدان – فولاد خوزستان

هفته‌ی پانزدهم‌:‌

سپاهان – ابومسلم

استیل آذین – پرسپولیس

پیکان – راه آهن

استقلال تهران – شاهین بوشهر

تراکتور سازی – مس کرمان

مقاومت سپاسی – ذوب آهن

استقلال اهواز – سایپا

فولاد خوزستان – صبا

ملوان – پاس

هفته‌ی شانزدهم:‌

پیکان – سپاهان

پرسپولیس – ابومسلم

راه آهن – استقلال

مس – استیل آذین

شاهین – مقاومت سپاسی

استقلال اهواز – تراکتور سازی

ذوب آهن – فولاد خوزستان

پاس همدان – سایپا

صبا – ملوان

هفته‌ی هفدهم:‌

سپاهان – پرسپولیس

استقلال – پیکان

مقاومت سپاسی – راه آهن

استیل آذین – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – شاهین

تراکتور – پاس

ملوان – ذوب آهن

سایپا – صبا

ابومسلم – مس کرمان

/ 0 نظر / 16 بازدید